Geschiedenis

De Dobermann-Pinscher is een 'gemaakt' ras, dat wil zeggen een ras gecreeerd om een moedige, scherpe en wakkere waak- en verdedigingshond bij uitstek te krijgen.

In de tweede helft van de vorige eeuw leefde er in het stadje Apolda in Thuringen (Duitsland) een zekere Mr. Dobermann, die door bepaalde omstandigheden gedreven, de schepper of naamgever van een nieuw honderas zou worden. Boeren en landeigenaren immers in zijn omgeving hadden een hond nodig om zowel menselijk als dierlijk gespuis van de grote boerenhoeven en landerijen verwijderd te houden. Een bijkomend feit was dan, dat Mr. Dobermann verschillende baantjes had zoals vilder, hondenvanger, belastinginner enz. waardoor hij met veel mensen maar ook met veel verschillende soorten honden in aanraking kwam. En tenslotte had hij een bijzondere feeling om honden op hun werkelijke karakterwaarde te kunnen schatten en met de juiste exemplaren voor het gewenste doel te kunnen fokken.

De Dobermann-Pinscher is een 'gemaakt' ras, dat wil zeggen een ras gecreeerd om een moedige, scherpe en wakkere waak- en verdedigingshond bij uitstek te krijgen.

Wanneer men op oude afbeeldingen Mr. Dobermann ziet met één of meer van zijn honden of fokprodukten, dan is hij vergezeld van een hond van een ondefinieerbaar ras die allerminst op onze tegenwoordige edele tentoonstellingsdobers lijkt. Het was waarschijnlijk het enige oogmerk van deze man om honden te fokken met de vereiste eigenschappen voor zijn doel. Uit wat voor ras of helemaal geen ras ze voortkwamen en hoe ze er uit zagen, interesseerde hem weinig.

Het waren pas bepaalde hondenliefhebbers na hem, zoals Otto Goller uit Apolda, die van de eigenschappen van deze (uit een mengelmoes ontstane dieren) voor het scheppen van hun eigen creatie gebruik hebben gemaakt. Door verschillende rassen in te kruisen, gaven zij daaraan een eigen gedaante. Uit bewondering voor het werk en de resultaten van meneer Dobermann vernoemden zij deze honden naar hem.