Opvoeding dobermann pup

Vanaf de derde tot de twaalfde week leert de pup de mensen kennen en ermee omgaan. Dit is de socialisatieperiode. Wat hij in deze periode leert en ervaart is bepalend voor zijn toekomstig sociaal gedrag. De Dobermann heeft een eigenzinnig karakter en dit eist een consequente opvoeding. Als puppy zal de dobermann zeker in staat zijn om u te verleiden tot inconsequent gedrag.

De puppy

Laat uw puppy wennen aan andere mensen, kinderen en dieren. Doe hem nu en dan een halsbandje aan. Laat hem voorzichtig wennen aan elektrische apparaten, auto's en andere geluiden. U moet de pup leren dat u en anderen hem mogen vasthouden zonder dat het bedreigend is. Zo bereidt u de pup voor op dierenartsenbezoek en tentoonstellingen. Misschien is er in uw buurt een hondenschool met puppytraining.

De puber

Tot ongeveer zijn zesde levensmaand bestempeld uw pup u van zelfsprekend als roedelleider, op u vertrouwt hij. In de puberteitsperiode gaat het gedrag van uw pup stilaan veranderen. Wanneer uw regels die gelden niet consequent toegepast worden zal de puber de rangorde in vraag stellen. Als de bevelen die met veel geduld werden aangeleerd, worden genegeerd, ga dan niet roepen en zeker niet slaan. Probeer geduldig te blijven en laat uw dobermann het bevel uitvoeren dat u gegeven heeft, laat hem niet winnen. Wees kordaat en consequent! Wanneer u uw dobermann bij u roept, kan hij doen alsof hij u niet gehoord heeft. Wat hij wil bereiken is dat u naar hem toegaat. Wat in hondentaal betekent dat u zich onderwerpt aan zijn wil. Geef vooral niet toe en blijf uw hond roepen tot hij komt, lok hem eventueel en beloon hem steeds als hij doet wat u hem vraagt. Leer uw dober tijdens het wandelen om mooi naast uw linkerbeen te lopen. Ga steeds als eerste door een smalle doorgang. Een roedelleider gaat steeds als eerste op verkenning. Geef uw dober zijn eten nadat u gegeten heeft. Geef nooit toe aan bedelen aan tafel. Laat uw dober nooit op de sofa of op bed liggen. Een hondenschool is een ideale plaats om uw dobermann verder te socialiseren.

De puppy zindelijk maken

De meeste pups komen op de leeftijd van 7 weken bij hun nieuwe eigenaar. Het is belangrijk dat de pup meteen een eigen plaats in huis krijgt. Wij geven een stuk deken of speelgoed uit het nest mee omdat er voor de pup een vertrouwde geur inzit waardoor hij/zij sneller op zijn/haar gemak zal zijn in de nieuwe omgeving. Aan het gedrag van uw pup kunt u zien wanneer hij zijn behoefte moet doen, bvb als de pup cirkeltjes maakt met opgetrokken rug. Laat uw pup steeds buiten vlak na zijn maaltijd, bij het ontwaken en bij het slapen gaan, en vaak na het spelen. Als de pup toch iets zou binnen doen en u hebt het niet gezien, straf hem er nadien niet voor. Hij zal het niet begrijpen tenzij u hem er op betrapt. De pup met de kop door zijn behoefte wrijven heeft geen enkele zin, dit zorgt enkel voor angst en onbegrip. Indien de pup na enkele weken ondanks uw correcte opvoeding nog niet zindelijk is, ga dan langs bij de dierenarts, wellicht is er iets niet in orde.

Een dobermann is een actieve hond die veel ruimte nodig heeft. Daarmee bedoelen we de ruimte die hij krijgt om te rennen. Een dobermann kan in principe overal worden gehouden, in een huis, villa of appartement. Op voorwaarde dat hij veel ruimte en tijd krijgt om samen met zijn baas of huisgenoten zijn energie kwijt te raken. Een dobermann die zo zijn energie NIET kwijtraakt, zal thuis een vervelende hond worden die nerveus rondloopt of zich verveelt.